รอสักครู่
กำลังโหลด
เตรียม Choice ของคุณให้ดี
บริการสินไหมรถยนต์รูปแบบใหม่
YourChoice
เรา การันตี
ซ่อมอู่ไหน คุณเลือกได้
ประกันแบบซ่อมห้าง และซ่อมอู่
อู่อื่นๆ(นอกเครือ)

การันตีเลือกซ่อมที่ไหนก็ได้

รับประกันเลือกซ่อม สถานบริการซ่อมรถยนต์ ที่ไหนก็ได้ สำหรับรถยนต์ที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหายซึ่ง
ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันขณะเกิดเหตุ ประสงค์จะนำเข้าซ่อมยังอู่ที่ผู้เอาประกันให้ความไว้วางใจในการจัดซ่อม ทั้งเบี้ยซ่อม อู่ห้าง และ เบี้ยธรรมดา
(เฉพาะกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1, 2+ และ 3+)
เลือกอู่ตามใจท่าน YOURCHOICE
อู่ Easy Pass(ในเครือ)
อู่อื่นๆ(นอกเครือ)

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

คำจำกัดความ

สถานบริการซ่อมรถยนต์

หมายถึง

สถานบริการใด ๆ ที่ให้บริการซ่อม
รถยนต์ อาทิเช่น ศูนย์บริการซ่อม
รถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ อู่ในเครือของ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ และ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อู่ที่ผู้เอาประกันให้ความไว้วางใจในการจัดซ่อม หรือ อู่ทั่วไป เป็นต้น

รถยนต์ที่เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย

หมายถึง

รถยนต์คันที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ ได้รับความเสียหายจากสาเหตุที่ได้รับความคุ้มครองของกรมธรรม์ภาคสมัครใจ เฉพาะประเภท 1, 2+ และ 3+

ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง

บุคคลที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในหน้าตารางกรมธรรม์

ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ

หมายถึง

ผู้ขับขี่ที่ระบุในกรมธรรม์ หรือ ผู้ขับขี่ที่ได้รับการยินยอมให้ขับรถยนต์คันเอาประกันภัย ตามปกติวิสัยโดยไม่รวมถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์รถยนต์ที่เอาประกันภัย หรือกระทำความผิดฐาน ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ โจรกรรม ยักยอกทรัพย์

ผู้มีสิทธิได้รับการการันตี

ผู้มีสิทธิได้รับการการันตีเงื่อนไขการให้บริการนี้ คือ ผู้เอาประกันภัย หรือ
ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ เท่านั้น

การพิจารณา กระบวนการการันตี

การการันตี นี้ อนุญาต ให้ผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันขณะเกิดเหตุ สามารถนำรถเข้าซ่อม ที่สถานบริการซ่อมรถยนต์ทุกแห่ง ตามความประสงค์ของลูกค้า โดยมีข้อตกลงดังนี้

อู่ Easy Pass (ในเครือ)

อ่านต่อ
สามารถนำรถยนต์คันเอาประกันที่ได้รับความเสียหายและได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์เข้าซ่อมได้ที่ ศูนย์ในเครือของ บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ และ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามรายชื่อที่ปรากฎบนเวปไซต์

อู่อื่นๆ(นอกเครือ)

อ่านต่อ
หากต้องการเข้าซ่อมที่อู่/ศูนย์บริการที่ไม่อยู่ในรายชื่อบนเวปไซต์ของ บริษัทฯ กรุณาแจ้งรายละเอียดศูนย์ที่ต้องการเข้าซ่อมให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบ ล่วงหน้าก่อนการซ่อมอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีเวลาประสานงานและแจ้งขั้นตอนการทำงานกับศูนย์นั้น และหลังการซ่อมเสร็จสิ้นแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมในการประสานงานตามข้อกำหนดของแต่ละอู่/ศูนย์ซ่อม

ข้อกำหนด

อ่านต่อ
การบริการนี้สามารถใช้ร่วมกับอู่และศูนย์ที่ :
 • มีหนังสือจดทะเบียนบริษัทในประเทศไทย และดำเนินงานถูกต้องตามกฎหมาย
 • สามารถนำส่งเอกสารการรับเงิน ใบกำกับภาษี ภาพถ่ายงานซ่อม และเอกสารที่ทางบริษัทร้องขอทุกกรณี

การพิจารณาเรื่องการจ่ายค่าซ่อมรถยนต์คันที่เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย

ผู้เอาประกันภัย กรณี ผู้เอาประกันภัย สำรองจ่ายค่าซ่อมรถยนต์

ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ

ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ กรณีสำรองจ่ายค่าซ่อมรถยนต์ โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย

สถานบริการซ่อมรถยนต์ (ศูนย์/อู่) ในเครือ

สถานบริการซ่อมรถยนต์ (ศูนย์/อู่) ในเครือของ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ และ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สถานบริการซ่อมรถยนต์ (ศูนย์/อู่) นอกเครือ

สถานบริการซ่อมรถยนต์ นอกเหนือจากอู่ในเครือ โดยต้องได้รับการมอบอำนาจจากผู้เอาประกันภัย ให้รับค่าซ่อมรถยนต์ แทน

การนำรถยนต์เข้าซ่อมอู่ หรือศูนย์บริการนอกเครือ

ผู้เอาประกันภัยอาจต้องร่วมรับผิดชอบในส่วนต่างราคาค่าซ่อมที่เกินกว่ามาตรฐานราคาค่าซ่อมที่บริษัทชำระให้กับอู่ หรือศูนย์ในเครือ

การนำรถยนต์เบี้ยธรรมดา ไปทำการซ่อมศูนย์บริการเบี้ยซ่อมห้าง

ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนต่างราคาค่าซ่อมที่เกินกว่ามาตรฐานราคาค่าซ่อมที่บริษัทกำหนดให้กับอู่ในเครือ

การนำรถยนต์เข้าซ่อมอู่ หรือศูนย์บริการนอกเครือ

ผู้เอาประกันภัยอาจต้องทำการสำรองจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ และนำ ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ที่ ศูนย์บริการ หรือ อู่ นั้น ๆ ออกให้นั้น มาตั้งเบิก พร้อมหลักฐานการซ่อม

ข้อยกเว้น

การการันตี ไม่สามารถใช้บังคับได้กับ เงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • ศูนย์บริการที่ไม่มีแผนกซ่อมตัวถังและพ่นสี
 • ศูนย์บริการ หรือ อู่ใด ๆ ที่ไม่ยินยอม ให้บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ และ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จ่ายค่าซ่อมรถยนต์ให้โดยตรง โดยศูนย์บริการ หรือ อู่นั้น ประสงค์จะรับเงินค่าซ่อมรถยนต์จากผู้เอาประกันภัย หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ เท่านั้น
  ในเงื่อนไขนี้ ทาง ผู้เอาประกัน หรือ ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เอาประกันภัยขณะเกิดเหตุ ต้องทำการสำรองจ่ายค่าซ่อมแซมรถยนต์ และนำ ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ ที่ ศูนย์บริการ หรือ อู่ นั้น ๆ ออกให้นั้น มาตั้งเบิก พร้อมหลักฐานการซ่อม โดย จัดส่งมายังบริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ และ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ตามที่อยู่บริษัทฯบนกรมธรรม์

  นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์

  สำนักงานใหญ่ ชั้น 21-23 อาคารสยามทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

  สำนักงานใหญ่ ชั้น 9 อาคารวรวิทย์ เลขที่ 222 ถนน สุรวงศ์ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร

 • การนำรถยนต์เข้าซ่อมยังอู่ และศูนย์บริการนอกเครือของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความบกพร่องในการซ่อม ร่วมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ทั้งหมด ตลอดจนค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการซ่อมด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการนำรถยนต์ไปซ่อมยังอู่ หรือศูนย์บริการนอกเครือบริษัท และบริษัทฯผูกพันธ์เป็นเพียงผู้ช่วยในการติดต่อและประสานงานเรื่องนัดหมายในการเข้าซ่อม การต่อรองราคาค่าซ่อม และเรื่องการชำระเงินเท่านั้น ดังนั้นความเสียหายใดๆผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง

ความรับผิดของบริษัท

 • การนำรถยนต์เข้าซ่อมยังอู่ และศูนย์บริการนอกเครือของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความบกพร่องในการซ่อม ร่วมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์ทั้งหมดทั้งระหว่างการซ่อม และหลังซ่อมตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจมีในอนาคต ด้วยตนเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยตามกรมธรรม์
 • บริษัทฯผูกพันธ์เป็นเพียงผู้ช่วยในการติดต่อและประสานงานเรื่องนัดหมายในการเข้าซ่อม การต่อรองราคาค่าซ่อม และเรื่องการชำระเงินเท่านั้น ดังนั้นความบกพร่อง และเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นในระหว่าง และหลังจากการซ่อม ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเอง
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในการซ่อม ทั้งระหว่างซ่อม และหลังซ่อม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจมีในอนาคต ที่เกิดจากความล่าช้าในการซ่อม บริษัทฯสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นจากการนำรถยนต์ไปซ่อมยังอู่ หรือศูนย์บริการนอกเครือบริษัท

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์อินชัวรันส์ และ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีสิทธิที่จะระงับ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะแสดงอยู่ในข้อกำหนดและเงื่อนไขบนหน้าเวปไซด์ www.aig.co.th และจะมีผลบังคับใช้ทันที ถ้าไม่มีการระบุเป็นอย่างอื่น ประกาศการเปลี่ยนแปลงใดๆจะถูกประกาศบนหน้าเวปไซด์ในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อบังคับและการตีความของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศไทย